Bankacılık · 15 Nisan 2024

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonu, birçok farklı yatırımcının bir araya gelerek profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir portföye para yatırdığı bir yatırım aracıdır. Yatırım fonları, yatırımcıların birikimlerini çeşitli varlık sınıflarına dağıtarak riski azaltmalarına olanak sağlar.

Yatırım fonları, genellikle hisse senedi, tahvil, bono, gayrimenkul gibi çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilirler. Yatırım fonları, yatırımcılar arasında paylaşılan ortak bir portföye sahiptir ve bu portföy, profesyonel bir fon yöneticisi tarafından yönetilir. Yatırımcılar, yatırım fonlarına katılarak bu portföyün getirisi ve riskine ortak olurlar.

Yatırım fonlarının temel amacı, yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sağlamak ve profesyonel yönetim altında birikimlerini değerlendirme fırsatı sunmaktır. Yatırım fonları genellikle likit bir yatırım aracıdır ve yatırımcıların kolaylıkla alım satım yapmalarına imkan tanır.

Yatırım fonlarının getirisi, fonun içinde bulunan varlıkların performansına bağlıdır. Dolayısıyla, yatırım fonlarına yatırım yapmak, varlık sınıflarının performansına maruz kalmayı içerir. Yatırım fonları, genellikle hisse senetleri veya tahviller gibi varlık sınıflarında çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturarak riski dağıtma amacını güderler.

Yatırım fonu avantajları dezavantajları

Avantajları:

 1. Çeşitlendirme: Yatırım fonları, farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riski dağıtma ve çeşitlendirme imkanı sağlar. Bu, tek bir varlık sınıfına yapılan yatırımlara kıyasla daha dengeli bir portföy oluşturulmasına yardımcı olur.
 2. Profesyonel Yönetim: Fonlar, profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir. Bu, yatırımcıların piyasayı takip etme ve portföylerini yönetme zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 3. Kolaylık ve Likidite: Yatırım fonları, genellikle likit bir yatırım aracıdır ve yatırımcıların kolaylıkla alım-satım yapmalarına olanak tanır. Bu, yatırımcıların istedikleri zaman fon birimlerini nakde çevirebilmelerini sağlar.
 4. Düşük Giriş Eşiği: Yatırım fonlarına katılım için genellikle düşük giriş miktarları gereklidir. Bu da küçük yatırımcıların da yatırım yapmasına olanak tanır.

Dezavantajları:

 1. Yönetim Ücretleri: Fon yönetimi için alınan ücretler, fon getirisi üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle, yatırımcılar fonun yönetim ücretlerini dikkatlice gözden geçirmelidirler.
 2. Piyasa Riski: Yatırım fonlarının içinde bulunduğu varlık sınıfları, piyasa koşullarına bağlı olarak değer kaybedebilir. Dolayısıyla, yatırım fonlarının da piyasa riski taşıdığı unutulmamalıdır.
 3. Yönetim Riski: Fon yöneticisinin hatalı kararları veya kötü performansı, fonun getirisini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, fonun yöneticisinin deneyimi ve geçmiş performansı dikkate alınmalıdır.
 4. Vergilendirme: Yatırım fonlarının getirileri vergilendirilebilir. Vergilendirme yöntemi ve oranları ülkeden ülkeye ve fon türlerine göre değişebilir. Bu nedenle, vergilendirme konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Yatırım fonları vergilendirme

Fon Getirisi Vergilendirilmesi: Yatırım fonlarından elde edilen gelirler, vergilendirme açısından farklılık gösterebilir. Hisse senedi fonlarından elde edilen kar payları, %15 oranında stopaj kesintisine tabi tutulurken, tahvil ve bono fonlarından elde edilen gelirler %10 stopaj kesintisine tabi olabilir.

Kısa ve Uzun Vadeli Yatırımlar: Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, yatırımın vadesine göre değişebilir. Kısa vadeli yatırımlardan elde edilen gelirler genellikle daha yüksek vergi oranına tabi tutulabilirken, uzun vadeli yatırımlardan elde edilen gelirler için daha düşük vergi oranları uygulanabilir.

Tasarrufa Dayalı Yatırım Fonları: Türkiye’de tasarrufa dayalı yatırım fonları (TDA), vergi avantajı sunan bir yatırım aracıdır. Tasarrufa dayalı yatırım fonlarına yapılan yatırımların belirli bir süre elde tutulması durumunda vergi avantajı sağlanabilir. Bu fonlardan elde edilen gelirler vergi avantajıyla vergilendirilebilir.

Diğer Gelirlerin Vergilendirilmesi: Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin yanı sıra, fon birimlerinin alım satımı sırasında oluşan kazançlar da vergilendirilebilir. Bu tür gelirler, sermaye kazancı olarak vergilendirilebilir.

Vergi Teşvikleri ve İndirimler: Bazı ülkelerde, yatırım fonlarından elde edilen gelirler için vergi teşvikleri veya indirimler uygulanabilir. Bu teşvikler ve indirimler, yatırımcıların vergi yükünü azaltmaya yönelik olabilir.

TEFAS nedir?

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu), Türkiye’deki yatırım fonlarının alım satımını kolaylaştıran ve merkezi bir platform sunan bir sistemdir. TEFAS, yatırımcıların farklı fonları tek bir platform üzerinden kolaylıkla satın almasına ve satabilmesine olanak tanır. Böylece, yatırımcılar farklı fonları araştırmak ve portföylerini çeşitlendirmek için geniş bir seçenek yelpazesine erişebilirler.

TEFAS’ın sağladığı avantajlar şunlar olabilir:

 1. Kolay Erişim: TEFAS, yatırımcıların farklı fonlara kolayca erişimini sağlar. Yatırımcılar, tek bir platform üzerinden birçok farklı fonu araştırabilir ve satın alabilirler.
 2. Çeşitlilik: TEFAS, farklı türdeki yatırım fonlarını bir araya getirir. Bu sayede, yatırımcılar hisse senedi fonlarından, tahvil fonlarına, karma fonlardan gayrimenkul fonlarına kadar geniş bir çeşitliliğe erişebilirler.
 3. Transparanlık: TEFAS üzerinden fon performansı, maliyetleri ve diğer önemli bilgiler gibi verilere kolayca erişilebilir. Bu sayede, yatırımcılar daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.
 4. Düşük Maliyetler: TEFAS üzerinden yapılan işlemler genellikle düşük maliyetlidir. Bu da yatırımcıların daha az masraf yaparak yatırım yapmalarını sağlar.

Sermaye piyasası hizmet ücretleri

Sermaye piyasası hizmet ücretleri, yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına erişimini sağlayan hizmetler karşılığında alınan ücretlerdir. Bu ücretler, yatırım hizmeti sağlayan aracı kurumlar veya finansal kuruluşlar tarafından alınır ve genellikle yatırımcının gerçekleştirdiği işlemlerden veya sundukları hizmetlerden kaynaklanır.

Sermaye piyasası hizmet ücretleri çeşitli şekillerde olabilir:

Alım-Satım Komisyonları: Yatırımcıların hisse senedi, tahvil, bono veya diğer sermaye piyasası araçlarını alıp satarken aracı kurumlar tarafından alınan ücretlerdir. Genellikle işlem hacmi üzerinden belirlenirler ve yatırımcının gerçekleştirdiği işlemin değerine bağlı olarak değişebilirler.

Yönetim Ücretleri: Yatırım fonları veya portföy yönetimi gibi profesyonel yatırım hizmetlerinden faydalanan yatırımcılar, bu hizmetler için yönetim ücreti öderler. Yönetim ücreti, yatırımcının fonun toplam değerine oranla belirlenir ve genellikle yıllık bazda alınır.

Hesap İşletim Ücretleri: Yatırımcıların yatırım hesaplarının bakımı ve işletimi için alınan ücretlerdir. Bu ücretler, genellikle yatırımcının hesap bakiyesine veya yaptığı işlemlere bağlı olarak değişebilir.

Saklama Ücretleri: Hisse senedi veya tahvil gibi fiziki sermaye piyasası araçlarının saklanması için alınan ücretlerdir. Bu ücretler, yatırımcının sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının türüne ve miktarına göre değişebilir.

Araştırma Hizmetleri Ücretleri: Bazı aracı kurumlar, yatırımcılara piyasa analizi, raporlama ve araştırma hizmetleri sunarlar. Bu hizmetler karşılığında alınan ücretler, yatırımcının sunduğu hizmetin kapsamına ve kalitesine bağlı olarak değişebilir.