Yaşam · 16 Temmuz 2020

İç Anadolu Bölgesi Neden Az Yağış Alır?

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle kaplı ve yükselti bakımından oldukça, yüksek olmasına karşın, yağış rejimi, birçok bölgemizde farklılık gösterebilmektedir. Çünkü ülkemizde dağların denize paralel olması, iç kesimlere, deniz etkisini ve ılıman etkiyi, geçirmesini engellemiştir. Bu da nem faktörünü bağlamış, karasal iklimin etkisini, artırmıştır. Bölgesel yağış azlığının, nedenleri de farklılık göstermiştir.

İç Anadolu Bölgesinin Yağış Azlığının Nedenleri 

İç Anadolu Bölgesinin, az yağış almasının, birçok nedeni bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi, karasal iklime, sahip bir bölgemizdir. Karasal iklimin özellikleri ise; yazlar kurak ve yağışsız, kışlar soğuk ve yağışlıdır. İç Anadolu, karasal iklime sahip olmasının nedenlerini, incelediğimizde öncelikle denize uzaklık, olarak belirtebiliriz.

Çünkü denize kıyısı bulunmayan yerlerde, nemlilik fazla görülmez bu sebeple de yağış rejimi, düzensizlik gösterir. Bu yağış rejimi düzensizliği, kuraklığı beraberinde getirmektedir. Diğer bir neden, ise yükselti durumu bakımından, İç Anadolu Bölgesinde, yükseltinin de azlığı sıcaklık ve kuraklığı aynı zamanda karasal iklimi de tetiklemektedir. Genel kültür olarak, çoğu insan buğday tarımının, İç Anadolu Bölgesinde yapıldığını bilmektedir. Çünkü bu bölge, buğday tarımının gerektirdiği, yaz kuraklığını oldukça karşılar ve mahsullerin dayanıklı olmasını destekler.

Yağış Azlığının Sonuçları

Eğer bu bölgede yaz yağışları etkili olsaydı, buğday tarımının, olumsuz etkileneceği gerçeği, kaçınılmazdı. Ülkemizde dağların denize paralel olması, yağış rejimi ve iklim koşullarını etkilemiştir. Tabi ki İç Anadolu Bölgesi de bundan etkilenen, bölgelerimizdendir. Ülkemizde kuzeyden güneye gittikçe iklim koşulları değişir. Karadeniz bölgesindeki, gür ormanlar, güneye gittikçe kendini maki bitki örtüsüne bırakmaktadır. İşte, yağış rejiminin düzensizliği,  İç Anadolu Bölgesinin de kaderini etkilemiştir.

İç Anadolu da  yağış azlığının etkilerine gelecek olursak, karasal iklim sebebiyle, ürün çeşitliliği az olmakta, yaşam koşulları kıyı kesimlerine göre, daha zor olmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve sanayi gelişimi, de sınırlıdır. Su faktörünün etkili olduğu, yaşam formatında aslında bereketli olabilecek topraklar, kıraç ve daha az verimli halde kullanılmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi kalkınması için, sulama projeleri oluşturulmaktadır Böylece, topraklarının verimi, arttırılmaya çalışılmaktadır. Tarım faaliyetlerinde, yağış azlığının etkisi ve sulama kanallarının yetersizliği nedeniyle, üreticiler, yeraltı kaynak sularına yönelmek, zorunda kalmışlar, bu da bölgede zamanla, birçok obruk oluşmasına, neden olmuştur.

Bu bilgi yağış rejiminin, düzensizliği, az yağış olması, demek; hayat şartlarının daha zor ve kısıtlayıcı olması, canlı varlığının yaşamını idame ettirmesinin zor olması, anlamına gelmektedir. İç Anadolu Bölgesi bu bakımdan yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerden birdir. Bu sebeple de yetiştirilen hayvansal çeşitlilik azalmış, çoğunlukla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, benimsenmiş ve sürdürülmüştür. İç Anadolu Bölgesi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için, elverişli değildir. Bunun sebebi büyük mera ve çayırlara sahip değildir. İşte tüm bunlar yağış sisteminin yaşam üzerindeki etkilerinin kanıtı olmaktadır.