Teknoloji · 31 Mayıs 2024

Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddelerin taşınması, sahip olduğu özelliklerden dolayı, uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır. Bu nedenle sıkı denetim gerektiren tehlikeli madde taşımacılığı, lojistik sektörünün en büyük sorumluluk gerektiren ve risk barındırır. Sorumluluğun ve güvenliğin en yüksek düzeyde olması gereken bu taşımacılık türünde, sadece şirketlerin hak, çıkar ve güvenliğinin değil aynı zamanda çevrenin, hayvanların ve insanların da güvenliğinin de ön planda tutulması gerekir. Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması, sadece özel durumlar ve özel izinler doğrultusunda yapılmaktadır. 

Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı, ürünlerin sahip olduğu özelliklerden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit edecek düzeyde olan kargıların farklı bir bölgeye transferini ifade eder. Tehlikesi büyük olması nedeniyle, bu şekilde ürünler taşıyan araçların çok sıkı bir denetimden geçmesi ve oluşabilecek herhangi bir tehlikeli madde kazasına izin verilmeyecek şekilde hareket edilmelidir. Hava yoluyla tehlikeli madde taşınması, sadece özel izinler ve belirli durumlar karşısında gerçekleşir. Havayolu ile taşınması uygun görülmeyen maddelerin, bu taşıma planından tamamen çıkarılması şarttır. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Tehlikeli maddelerin kullanımı, son yıllarda pek çok sektör içerisinde kullanılmaya başlaması, taşınma yöntemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu bağlamda gelişen tehlikeli maddelerin uygun şekilde taşınma teknolojisine paralel olarak bu maddelere özel çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Lojistik şirketleri söz konusu olan tehlikeli maddeler taşınma noktasında geri dönülmez kazalar ve çevresel zararlara yol açmaması adına çeşitli güvenlik önlemleri alarak bu maddelerin emniyetli bir şekilde taşınma hizmeti sunmaktadır. Tehlike arz eden madde yolcunun ve diğer unsurların zarar görmeden taşınması için üst düzey güvenlik sağlanarak transfer edilmelidir. Bu noktada lojistik hizmeti veren firmalar oldukça önemlidir. 

Tehlikeli olarak adlandırılan maddelerin çoğu, günlük yaşamı ve üretimi devam ettirebilmek adına meydana çıkmıştır. Özellikleri arasında kimyasal maddeler taşıyan, radyoaktif maddeler, yanıcı özelliğe sahip olan ürünlerin transfer işlemi tehlikeli madde taşımacılığı olarak adlandırılır. Tehlike arz eden maddelerin taşınma işlemi sürecinde güvenliğin daha etkin ve verimli hale gelmesi için kullanılan araçların önemi büyüktür. Transfer için tercih edilen araç veya araçların, güvenlik düzeyini en üst düzeyde tutmak, başta sürücü olmak üzere taşıma hizmetinin en verimli şekilde geçmesinde etkilidir. Tehlikeli maddeler kategorisinde yer alan ürünlerin taşınması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Söz konusu bu hususlar hem çevre hem insan hem de taşınan maddenin güvenliği açısından şart olan hususlardır. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kaç Sınıfa Ayrılır?

Tehlikeli maddelerin üretiminden, son kullanıcıya kadar ulaştırılmasına kadar geçen süreç, uluslararası mevzuatlara uygun olarak denetlenmektedir. Tehlikeli madde veya maddeler, mevzuata uygun şekilde transfer edilmesi için belirli sınıflara ayrılmıştır. Tehlikeli madde taşımacılığı kaç sınıfa ayrılır sorusu noktada netlik kazanır. Tehlikeli maddelerin sınıfları, Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından dokuz sınıfa ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir;

 • Patlayıcı maddeler; dinamit ve sis bombası gibi.
 • Gazlar; etan, hidrojen gazı, amonyak, asetilen vb.
 • Yanıcı sıvı maddeler; benzin, mazot vb. 
 • Yanıcı katı maddeler; naftalin, kırmızı fosfor vb.
 • Kendi kendine yanan maddeler; mangal kömürü, kutu ot vb.
 • Su ile temas halinde tehlikeli gazlar oluşturan maddeler; baryum, magnezyum vb.
 • Yakıcı etkisi olan maddeler; nitrat, suni gübre vb. 
 • Organik peroksitler.
 • Zehirli maddeler; civa, siyanür gibi.
 • Bulaşıcı maddeler; sıkıştırılmış et atıkları vb.
 • Radyoaktif maddeler
 • Aşındırıcı maddeler; sülfürik asit gibi.
 • Farklı tehlikeleri olan maddeler.

Yukarıda sıraladığımız maddeler, kimyasal ürünler olması nedeniyle taşıma, yükleme ve boşaltma alanında yer alan insanlar için çeşitli riskler barındırmaktadır. Bu nedenle tehlikeli maddeler uygun şekilde teknik talimatlar detaylı incelenerek taşınmalıdır.

Havayolu Taşımacılığında Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

Tehlikeli maddelerin havayolu veya herhangi bir taşıma yöntemiyle transfer işlemi sırasında çok sıkı bir denetim olması şarttır. Bu maddeler, uçak ve uçak mürettebatının emniyetini tehlikeye attığı için tehlikeli maddenin teknik bilgileri yetkili kişiler tarafından edinilmelidir. Taşıma sırasında görevli olan kişilerin konu hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir. Tehlikeli maddeler insan sağlığına zarar verecek özelliklere sahip olması nedeniyle, havayolu tehlikeli madde taşımacılığı yapılırken, çok dikkatli ve titiz davranılmalıdır. Hava yolu taşımacılığında tehlikeli görülen maddeleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Patlamaya eğilimli maddeler, 
 • Zarar verecek şekilde reaksiyona girebilecek ürünler, 
 • Tehlikeli şekilde ısı üreten, alev alan ve zehirli gaz yayma potansiyeli olan maddeler,
 • Zehirli veya aşındırıcı gaz ya da duman üreten maddeler.

Yukarıda yer alan maddelerin havayolu ile taşınmasına izin verilmez. Tehlikeli olması durumunda havayolu ile taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili çeşitli istisnalar söz konusu olabilir. Transfer edilecek ülkenin onayı altında ve sivil havacılık kurallarına uygun şekilde şartların eksiksiz yerine getirilmesi bu tarz maddelerin taşınmasını mümkün hale getirebilir. Aynı zamanda taşıyıcının da onayının alınması şarttır. 

Oden Lojistik ile Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Bir mal veya yükün, belirli bir noktadan farklı noktaya ulaştırılması için tercih edilen taşıma yöntemlerinin her zaman en doğru şekilde planlaması ve en uygun araçların seçilmesi gerekir. Bu temel sebebi yolculuğun hem mal hem de taşıyan kişilerin sağlığı açısından hayati önem taşımasıdır. Bu bağlamda tehlikeli madde taşımacılığı için tercih edilecek firmanın kalite odağında, çözümcül yaklaşımlara sahip olmasını göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun yanı sıra denetimlerin de özenle gerçekleştirildiği bir çalışma yapılmalıdır. 

Oden Lojistik , uluslararası tehlikeli hava yolu taşımacılığı noktasında beklentileri karşılayan, yüksek standartlara sahip bir firma olarak hizmet sunar. Uzun yıllardan bu yana sektörde elde ettiği başarı ve güvenilir çalışma prensipleriyle ön plana çıkan odenlojistik.com, ürünlerinizi uygun araçlarla en hızlı şekilde ulaşım noktasına götürür.