Yaşam · 11 Haziran 2021

Merkez Bankası’nın Görevleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ülke genelinde tüm ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumlu olan bir kuruluştur. Bağımsız olmasından dolayı da bu süreci oldukça etkin bir biçimde gerçekleştirmektedir. Para ve kur politikalarının düzenlenmesinin yanı sıra banknotların piyasada varlık göstermesi hususunda da etkisini göstermektedir. Merkez Bankası’nın görevleri basitçe bu şekilde aktarılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun zaman önce para basma konusunda var olan yetkilerini Merkez Bankası’na devretme kararı almıştır. Devlet hazinesinin kontrol edilmesiyle beraber madeni ve kağıt paralar da Merkez Bankası kontrolüyle basılarak, piyasada yer alması da sağlanmaktadır. Bundan dolayı da piyasanın şekillenmesi hususunda da son derecede önem arz eden bir yapıda da bu bağımsız kurum kendini göstermektedir.

Merkez Bankası’nın Görevleri Nelerdir

Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuştur. Aynı zamanda da bu kurumun özel yasalarla yönetildiği de bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hususunda belirli bir işleyiş varlık göstermektedir. Bu kurumun %51’lik hissesi hazineye aittir. Diğer hisseler ise ulusal bankalar, yabancı bankalar, yerli ticari kurumlar ve Türk vatandaşları arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yöne bir çalışma prensibine sahip olarak da ifade edilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yöndeki kurallar bütününe ve sistemine göre çalışmasını devam ettirmektedir. Anonim şirket olarak kurulmakta ve tamamen bağımsız bir biçimde de destek veren yapıda da kendini göstermektedir.

Merkez Bankası’nın Yetki ve Sorumlulukları

Merkez Bankası belirli bir çalışmaya dayalı olarak varlık göstermektedir. Ekonomiyi ve piyasayı önemli ölçüde kontrol edecek faaliyetleri ortaya koymaktadır. Merkez Bankası’nın yetki ve sorumlulukları da bu yönde gelişme göstermektedir.

Fiyat İstikrarı

Merkez Bankası, enflasyonu kontrol etmek ve belirli bir çıtada tutmaktadır. Aynı zamanda da fiyat istikrarı konusunda da faaliyete geçmek durumundadır. Para piyasalarını ve döviz kurlarını da düzenlemek adına tedbirli davranmak da zorundadır.

Kağıt Para Basımı

Merkez Bankası, para basan kurum olarak da ifade edilmektedir. Kağıt para basımı hususunda da devreye giren bir yapılanmaya da sahip olarak görülmektedir. Aynı zamanda da likitide etme konusunda da ana kurum olarak adlandırılmaktadır.

Kambiyo Rejimi

Türkiye genelinde döviz kurlarına dair belirleyici bir etki yaratan görüntü çizmektedir. Döviz kurlarına dair politikaların belirlenmesi hususunda kambiyo rejimi adı verilen bir süreci gündeme getirmektedir. Aynı zamanda da bu süreci denetlemesiyle de öne çıkmaktadır.

Altın ve Döviz Rezervleri

Ülke genelinde var olan rezervler de Merkez Bankası kontrolü altındadır. Altın ve döviz rezervleri hususunda saklama ve yönetme hususunda da Merkez Bankası etkin bir işleyişi hayata geçiren bir kurum olarak da tabir edilmektedir.

Ödeme Sistemleri

Ülke genelinde var olan ödeme sistemleri güvenli ve problemsiz bir biçimde çalışması hususunda da Merkez Bankası faaliyetlerini aktif bir biçimde yürütmesiyle de öne çıkmaktadır.