Yaşam · 3 Mayıs 2017

İş Hayatında ve Sosyal Hayatta Multitaskingin Olumsuz Etkileri

Son yıllarda söz konusu olan ve insanın biyolojik olarak müsait olmamasına rağmen sıkça yapmaya çalıştığı multitasking genel anlamıyla birçok işin aynı anda yürütülmeye çalışılmasıdır. Cep telefonunda konuşulurken aynı zamanda bazı evrakların düzenlenmesi ya da okuma yapılması veya araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmek gibi birçok örnek gün içerisinde sık sık yaşanılıyor.

iş

Özellikle konfor ve kullanım kolaylığı sağlayan teknolojik alet ve araçların hayata girmesiyle baş gösteren bu çoklu eylem, tam anlamıyla verimli bir işlevi engelliyor. Standart durumlarda ideal verimlilik için kişinin belli bir sürede yalnızca tek bir eylem ile ilgilenmesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor.

Multitasking Tarafından Açığa Çıkan Olumsuz Etkiler Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?

İnsan beyninde karar verme sürecinde birden fazla iş ile aynı zamanda ilgilenildiğinde fonksiyonel dar boğaz denilen karar mekanizmasının, sonraki adıma sağlıklı kararlar verebilmesi için zamana ihtiyaç duyulur. İşleyiş sırasında sonraki adımda gereksinim duyulan aşamanın, eyleme dönüşebilmesi için kısacık anlarda hızlı kararlar verilmesi gerekir ve odaklanma söz konusu olmadığından mantıklı kararlar verilemez.

iş görüşmesi

iş görüşmesi

Bilinçli olarak iki işi aynı anda yürütmenin zorluğunun farkında olarak bunlara müdahale ederek önüne geçebilmek mümkündür. Çok zorunda kalınmadığı müddetçe kalkışılmaması önemlidir. Özellikle araç kullanımı gibi can kaybına yol açabilecek eylemler esnasında hızlı karar verilmesi gerektiğinde multitasking sebebiyle sağlıklı kararlar alınamayabileceği unutulmamalıdır.