Sağlık · 26 Ocak 2022

Kulaklar Neden Çınlar?

Herkese olur. Aniden, herhangi bir uyarı veya belirgin bir neden olmaksızın, kulakların biri veya her ikisi de çınlamaya başlar. Bazen dikkat dağıtıcı olabilen, yüksek perdeli bir ses. Bazen sadece birkaç dakika, bazen ise saatlerce sürer. Bu can sıkıcı duruma neyin sebep olduğunu ve engellemenin yolları olup olmadığını birlikte inceleyelim.

Çınlama Kulakta Nasıl Duyulur?

Kulak çınlamasının nasıl ve neden oluştuğunu anlayabilmemiz için önce nasıl işittiğimizi bilmemiz gerekir. Daha spesifik olarak, kulağın havadaki titreşimleri nasıl elektrik sinyallerine çevirdiğini, beynimizin işleyip ses olarak yorumladığı sinyalleri bilmemiz gerekiyor. Bu, memeli koklea ile başlar.

Memeli koklea iki tip duyusal tüy hücresine sahiptir; dış ve iç saç hücreleri. Bu hücreler, algılayan ve ardından titreşimleri veya hareketi elektrik sinyallerine dönüştüren hücrelerdir. Bir ses kulağa girdiğinde, iç kulakta basınç dalgalanmalarına neden olur.

İç kulak, bu titreşimlerin transferini kolaylaştırmaya yardımcı olan sıvılarla doludur. Baziler membran adı verilen ince, spiral trambolin benzeri bir yapıyı titreştirirler. Bu zar hafifçe hareket ettiğinde iç tüy hücreleri tarafından algılanır. Bu hücreler baziler membranın üzerinde bulunur. Bu titreşimleri algıladıklarında sinyalleri işitsel sinir yoluyla beyne iletirler.

Çınlama Sesine Neden Olan Nedir?

Dış tüy hücreleri enerjiyi titreşime geri verdiğinde, buna pozitif geri besleme denir. İşlem, çok sessiz sesleri yüksek olanlardan daha fazla yükseltmek içindir. Çoğu zaman oldukça sıradan bir durumdur. Ancak biyolojik sistemler her zaman kusursuz değildir. Bazen, bir veya daha fazla dış tüylü hücrenin amplifikasyon seviyesi ters gidebilir ve tüm sistem kendiliğinden salınım yapabilir.

Salınım gerçekleştiğinde, çınlama duyulur hale gelir. Bunu kulakta çınlama olarak algılarız. Biyolojik sistemlerimizin çoğunda olduğu gibi, sorunu düzeltmek ve hoş olmayan salınımlardan kurtulmak için oldukça az sayıda homestatik kontrol mekanizması (negatif geri besleme döngüleri) vardır.

Bu mekanizmanın çınlamayı bastırmak için gerekli mesajları beyne göndermesi yaklaşık 30 saniye sürer. Mesaj gönderilip alındıktan sonra kulak çınlaması algısı kaybolmaya başlar. Reaksiyonun ne zaman gerçekleştiğini, genellikle işitme duyarlılığında hafif bir azalmanın ve ardından kulakta dolgunluk hissi ile birlikte gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Bu işlemin tamamen tamamlanması genellikle yaklaşık bir dakika sürer.